Anna Helmisen mielipidekirjoitus Etelä-Saimaassa.

Lue Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajan (kok.) ja aluevaltuutetun Anna Helmisen Etelä-Saimaan mielipidekirjoitus tästä.

Lilla Saaristosta uusi puheenjohtaja.

Lilla Saaristo on valittu Imatran kokoomusnaisten kevätkokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.

 Uutisvuoksi 20.3.

Jäsenkirje 1/24

Jäsenkirje luettavissa täältä.

Uutisvuoksi 24.5.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ottaa kantaa Imatran erämuseohankkeeseen. Lue kirjoitus

Naisten Liiton blogikirjoitus 5.05.2023

Kristine Myller: Mitä tarkoitetaan valtion velan yhtälöllä ja miksi siitä pitää olla huolissaan?

Lue kirjoitus tästä

Jäsenkirje

01/23 jäsenkirje

Julkilausuma

Imatran Kokoomus vaatii tuulivoiman lisäsaantia Itä- ja Kaakkois-Suomeen. Yhteiskunnan sähköntarpeen lisääntyessä tarvitaan lisää puhdasta, hiilineutraalia energiaa. Maatuulivoimaloiden koon ja tehon kasvaessa niiden kannattavuus paranee.

Fingrid Oy:n arvioiden mukaan tuulivoima kuusinkertaistuu tällä vuosikymmenellä. Itä- ja Kaakkois-Suomeen on varsin vähän rakennettu tuulivoimaloita, vaikka alue olisi maastoltaan ja olosuhteiltaan erinomainen.

Tuulivoimala tarvitsee Puolustusvoimilta hyväksynnän, ja valitettavan usein puolustusvoimien tarpeet ovat estäneet tuulivoimaloiden rakentumisen Itä- ja Kaakkois-suomen alueelle.

Edellä mainitut seudut saisivat tuulivoimaloiden myötä uutta kasvua talouteensa, jota tuulivoimaan liittyvät verotulot, mm. kiinteistöverot ja työpaikat osaltaan toisivat.

Imatran Kokoomus vaatii puolustusvoimien lakisääteiseen aluevalvontatehtävään mm. tutkajärjestelmän uudistumista, jotta tuulivoimaloiden sijoittumiset eri puolille suomea, erityisesti Kaakkois-Suomeen mahdollistetaan.

Imatralla talvisodan syttymisen muistopäivänä 30.11.2022.

Imatran Kokoomus

Kokoomuksen valtuustoaloite 12.09.

Kaupungin 12.09. pidetyssä valtuustokokouksessa kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kaksi uutta aloitetta.

VALTUUSTOALOITTEET: IMATRAN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS JA CHAT-PALVELU KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLE.

”Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteessa toivotaan Imatran keskustan kehittämissuunnitelman pikaista päivittämistä, sekä chat-palvelun perustamista Imatran kaupungin verkkosivuille, jotta kaupunkilaiset tavoitetaan entistä paremmin.”

Imatralla

12.9.2022

Imatran kokoomuksen valtuustoryhmä

Kokoomuksen valtuustoryhmältä uusi aloite

VALTUUSTOALOITE MELLONLAHDEN JA KRUUNUNPUISTON YMPÄRISTÖN KOKONAISVALTAISESTA
KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Mellonlahden vedenlaadun parantumisen myötä on tarpeellista alkaa suunnitella Mellonlahden alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia. Jotta Mellonlahden upea alue saadaan mahdollisimman monipuolisesti sekä kuntalaisten että matkailijoiden käyttöön, tulee tehdä koko aluetta (Mellonlahden jätevedenpuhdistamolta, Mellonlahden ympäri aina Kruununpuistoon saakka) koskeva, kattava suunnitelma alueen kehittämiseksi mm. matkailun, kalastuksen ja muun virkistyskäytön näkökulmasta. 

Imatralla
15.8.2022 

 

Sanna Prior ja Imatran kokoomuksen valtuustoryhmä 

 


 

Kokoomuksen liittohallituksen jäsenkirjoitus.

Kristine Myllerin 6.05. jäsenkirjoitus luettavissa täältä.