Imatran Kokoomus vaatii tuulivoiman lisäsaantia Itä- ja Kaakkois-Suomeen. Yhteiskunnan sähköntarpeen lisääntyessä tarvitaan lisää puhdasta, hiilineutraalia energiaa. Maatuulivoimaloiden koon ja tehon kasvaessa niiden kannattavuus paranee.

Fingrid Oy:n arvioiden mukaan tuulivoima kuusinkertaistuu tällä vuosikymmenellä. Itä- ja Kaakkois-Suomeen on varsin vähän rakennettu tuulivoimaloita, vaikka alue olisi maastoltaan ja olosuhteiltaan erinomainen.

Tuulivoimala tarvitsee Puolustusvoimilta hyväksynnän, ja valitettavan usein puolustusvoimien tarpeet ovat estäneet tuulivoimaloiden rakentumisen Itä- ja Kaakkois-suomen alueelle.

Edellä mainitut seudut saisivat tuulivoimaloiden myötä uutta kasvua talouteensa, jota tuulivoimaan liittyvät verotulot, mm. kiinteistöverot ja työpaikat osaltaan toisivat.

Imatran Kokoomus vaatii puolustusvoimien lakisääteiseen aluevalvontatehtävään mm. tutkajärjestelmän uudistumista, jotta tuulivoimaloiden sijoittumiset eri puolille suomea, erityisesti Kaakkois-Suomeen mahdollistetaan.

Imatralla talvisodan syttymisen muistopäivänä 30.11.2022.

Imatran Kokoomus