Kokoomuksenkuntavaaliohjelma julkaistu ja on luettavissa tästä